Wednesday, September 30, 2009

1a 2ae q3 a8: Whether man's happiness consists in the vision of the divine essence? Yes.

Ultima et perfecta beatitudo non potest esse nisi in visione divinae essentiae quia homo non est perfecte beatus, quandiu restat sibi aliquid desiderandum et quaerendum.

Final and perfect happiness can consist in nothing else than the vision of the Divine Essence because man is not perfectly happy, so long as something remains for him to desire and seek.

Uniuscuiusque potentiae perfectio attenditur secundum rationem sui obiecti. Obiectum autem intellectus est quod quid est, idest essentia rei, ut dicitur in III de anima. Unde intantum procedit perfectio intellectus, inquantum cognoscit essentiam alicuius rei.

The perfection of any power is determined by the formal aspect of its object. Now the object of the intellect is "what a thing is," i.e. the essence of a thing, according to De Anima iii, 6. Wherefore the intellect attains perfection, in so far as it knows the essence of a thing.

Si ergo intellectus aliquis cognoscat essentiam alicuius effectus, per quam non possit cognosci essentia causae, ut scilicet sciatur de causa quid est, non dicitur intellectus attingere ad causam simpliciter, quamvis per effectum cognoscere possit de causa an sit.

If therefore an intellect knows the essence of some effect, whereby it is not possible to know the essence of the cause, i.e. to know of the cause "what it is", that intellect cannot be said to reach that cause simply, although it may be able to gather from the effect the knowledge of that the cause is.

Et ideo remanet naturaliter homini desiderium, cum cognoscit effectum, et scit eum habere causam, ut etiam sciat de causa quid est. Et illud desiderium est admirationis, et causat inquisitionem, ut dicitur in principio Metaphys.

Consequently, when man knows an effect, and knows that it has a cause, there naturally remains in the man the desire to know about the cause, "what it is." And this desire is one of wonder, and causes inquiry, as is stated in the beginning of the Metaphysics (i, 2).

Puta si aliquis cognoscens eclipsim solis, considerat quod ex aliqua causa procedit, de qua, quia nescit quid sit, admiratur, et admirando inquirit. Nec ista inquisitio quiescit quousque perveniat ad cognoscendum essentiam causae.

For instance, if a man, knowing the eclipse of the sun, consider that it must be due to some cause, and know not what that cause is, he wonders about it, and from wondering proceeds to inquire. Nor does this inquiry cease until he arrive at a knowledge of the essence of the cause.

Si igitur intellectus humanus, cognoscens essentiam alicuius effectus creati, non cognoscat de Deo nisi an est; nondum perfectio eius attingit simpliciter ad causam primam, sed remanet ei adhuc naturale desiderium inquirendi causam. Unde nondum est perfecte beatus.

If therefore the human intellect, knowing the essence of some created effect, knows no more of God than "that He is"; the perfection of that intellect does not yet reach simply the First Cause, but there remains in it the natural desire to seek the cause. Wherefore it is not yet perfectly happy.

Ad perfectam igitur beatitudinem requiritur quod intellectus pertingat ad ipsam essentiam primae causae. Et sic perfectionem suam habebit per unionem ad Deum sicut ad obiectum, in quo solo beatitudo hominis consistit.

Consequently, for perfect happiness the intellect needs to reach the very Essence of the First Cause. And thus it will have its perfection through union with God as with that object, in which alone man's happiness consists.

Altior est beatitudo Dei suam essentiam intellectu comprehendentis, quam hominis vel Angeli videntis, et non comprehendentis.

The happiness of God, Who, in understanding his Essence, comprehends It, is higher than that of a man or angel who sees It indeed, but comprehends It not.