Wednesday, September 16, 2009

1a 2ae q2 a3: Whether man's happiness consists in fame or glory? No.

Beatitudo hominis non consistit in fama seu gloria quia perfectio humani boni, quae beatitudo dicitur, non potest causari a notitia humana, sed magis notitia humana de beatitudine alicuius procedit et quodammodo causatur ab ipsa humana beatitudine, vel inchoata vel perfecta.

Man's happiness does not consist in fame or glory because the perfection of human good, which is called happiness, cannot be caused by human knowledge, but rather human knowledge of another's happiness proceeds from, and, in a fashion, is caused by, human happiness itself, inchoate or perfect.

Bonum alicuius hominis quod per famam vel gloriam est in cognitione multorum, si cognitio quidem vera sit, oportet quod derivetur a bono existente in ipso homine, et sic praesupponit beatitudinem perfectam vel inchoatam.

A man's good which, through fame or glory, is in the knowledge of many, if this knowledge be true, must needs be derived from good existing in the man himself, and hence it presupposes perfect or inchoate happiness.

Si autem cognitio falsa sit, non concordat rei, et sic bonum non invenitur in eo cuius fama celebris habetur. Unde patet quod fama nullo modo potest facere hominem beatum.

But if the knowledge be false, it does not harmonize with the thing, and thus good does not exist in him who is looked upon as famous. Hence it follows that fame can nowise make man happy.

Res autem cognita aliter comparatur ad cognitionem humanam, et aliter ad cognitionem divinam, humana enim cognitio a rebus cognitis causatur, sed divina cognitio est causa rerum cognitarum.

Now the thing known is related to human knowledge otherwise than to God's knowledge, for human knowledge is caused by the things known, whereas God's knowledge is the cause of the things known.

Sed bonum hominis dependet, sicut ex causa, ex cognitione Dei. Et ideo ex gloria quae est apud Deum, dependet beatitudo hominis sicut ex causa sua.

Man's good depends on God's knowledge as its cause, and therefore man's beatitude depends, as on its cause, on the glory which man has with God.

Est etiam aliud considerandum, quod humana notitia saepe fallitur, et praecipue in singularibus contingentibus, cuiusmodi sunt actus humani. Et ideo frequenter humana gloria fallax est. Sed quia Deus falli non potest, eius gloria semper vera est.

We must observe that human knowledge often fails, especially in contingent singulars, such as are human acts. For this reason human glory is frequently deceptive. But since God cannot be deceived, His glory is always true.

Fama non habet stabilitatem, immo falso rumore de facili perditur. Et si stabilis aliquando perseveret, hoc est per accidens. Sed beatitudo habet per se stabilitatem, et semper.

Fame has no stability; in fact, it is easily ruined by false report. And if sometimes it endures, this is by accident. But happiness endures of itself, and for ever.