Sunday, May 08, 2011

1a 2ae q61 a5: Whether the cardinal virtues are fittingly divided into social virtues, perfecting, perfect, and exemplar virtues? Yes.

Plotinus, inter philosophiae professores cum Platone princeps, quatuor sunt, inquit, quaternarum genera virtutum: ex his primae politicae vocantur; secundae, purgatoriae; tertiae autem, iam purgati animi; quartae, exemplares, quia deserere res humanas ubi necessitas imponitur, vitiosum est; alias est virtuosum.

"Plotinus, together with Plato foremost among teachers of philosophy, says: 'The four kinds of virtue are fourfold: in the first place there are social virtues; secondly, there are cleansing virtues; thirdly, there are "clean soul" virtues; and fourthly, there are exemplar virtues.'," because to neglect human affairs when necessity forbids is wicked; otherwise it is virtuous.

Augustinus dicit in libro de moribus Eccles., oportet quod "anima aliquid sequatur, ad hoc quod ei possit virtus innasci, et hoc Deus est, quem si sequimur, bene vivimus." Oportet igitur quod exemplar humanae virtutis in Deo praeexistat, sicut et in eo praeexistunt omnium rerum rationes. Sic igitur virtus potest considerari vel prout est exemplariter in Deo, et sic dicuntur virtutes exemplares. Ita scilicet quod ipsa divina mens in Deo dicatur prudentia; temperantia vero, conversio divinae intentionis ad seipsum, sicut in nobis temperantia dicitur per hoc quod concupiscibilis conformatur rationi; fortitudo autem Dei est eius immutabilitas; iustitia vero Dei est observatio legis aeternae in suis operibus, sicut Plotinus dixit.

As Augustine says (De Moribus Eccl. vi), "the soul needs to follow something in order to give birth to virtue: this something is God: if we follow Him we shall live aright." Consequently the exemplar of human virtue must needs pre-exist in God, just as in Him pre-exist the formal aspects of all things. Accordingly virtue may be considered as existing foremost in God, and thus we speak of "exemplar" virtues: so that in God the Divine Mind itself may be called prudence; while temperance is the turning of God's gaze on Himself, even as in us it is that which conforms the appetite to reason. God's fortitude is His unchangeableness; His justice is the observance of the Eternal Law in His works, as Plotinus states (Cf. Macrobius, Super Somn. Scip. 1).

Et quia homo secundum suam naturam est animal politicum, virtutes huiusmodi, prout in homine existunt secundum conditionem suae naturae, politicae vocantur, prout scilicet homo secundum has virtutes recte se habet in rebus humanis gerendis. Secundum quem modum hactenus de his virtutibus locuti sumus.

Again, since man by his nature is a social animal, these virtues, insofar as they are in him according to the condition of his nature, are called "social" virtues; since it is by reason of them that man behaves himself well in the conduct of human affairs. It is in this sense that we have been speaking of these virtues until now.

Sed quia ad hominem pertinet ut etiam ad divina se trahat quantum potest, ut etiam philosophus dicit, in X Ethic.; et hoc nobis in sacra Scriptura multipliciter commendatur, ut est illud Matth. V, "estote perfecti, sicut et pater vester caelestis perfectus est", necesse est ponere quasdam virtutes medias inter politicas, quae sunt virtutes humanae, et exemplares, quae sunt virtutes divinae.

But since it behooves a man to do his utmost to strive onward even to Divine things, as even the Philosopher declares in Ethic. x, 7, and as Scripture often admonishes us--for instance: "Be ye perfect, as your heavenly Father is perfect" (Matthew 5:48), we must needs place some virtues between the social or human virtues, and the exemplar virtues which are Divine.

Quae quidem virtutes distinguuntur secundum diversitatem motus et termini. Ita scilicet quod quaedam sunt virtutes transeuntium et in divinam similitudinem tendentium, et hae vocantur virtutes purgatoriae. Ita scilicet quod prudentia omnia mundana divinorum contemplatione despiciat, omnemque animae cogitationem in divina sola dirigat; temperantia vero relinquat, inquantum natura patitur, quae corporis usus requirit; fortitudinis autem est ut anima non terreatur propter excessum a corpore, et accessum ad superna; iustitia vero est ut tota anima consentiat ad huius propositi viam.

Now these virtues differ by reason of a difference of movement and term: so that some are virtues of men who are on their way and tending towards the Divine likeness; and these are called "cleansing" virtues. Thus prudence, by contemplating the things of God, counts as nothing all things of the world, and directs all the thoughts of the soul to God alone: temperance, so far as nature allows, neglects the needs of the body; fortitude prevents the soul from being afraid of neglecting the body and rising to heavenly things; and justice consists in the soul giving a whole-hearted consent to follow the way thus proposed.

Quaedam vero sunt virtutes iam assequentium divinam similitudinem, quae vocantur virtutes iam purgati animi. Ita scilicet quod prudentia sola divina intueatur; temperantia terrenas cupiditates nesciat; fortitudo passiones ignoret; iustitia cum divina mente perpetuo foedere societur, eam scilicet imitando. Quas quidem virtutes dicimus esse beatorum, vel aliquorum in hac vita perfectissimorum.

Besides these there are the virtues of those who have already attained to the Divine likeness: these are called the "clean soul virtues". Thus prudence sees nought else but the things of God; temperance knows no earthly desires; fortitude has no knowledge of passion; and justice, by imitating the Divine Mind, is united thereto by an everlasting covenant. Such are the virtues attributed to the Blessed, or, in this life, to some who are at the summit of perfection.